"Hety świet - dla raźmienu manet.
Nie paznaŭšy tajemnaści słowa,
kožny dzień pamiraje paet,
kožny dzień naradžajecca nowy..."
"Žyćcio - wialikaja mana.
I tolki śmierć jaje paznańnie."
"Nie chadzicie za mnoj.
Nie chadzicie."
"Iścina - ŭ kachańni!"
(Anatol Cichanawič Sys)

___________________________
Moj ŽČ