"А ў мяне і жыцьцё - дадатковае!" (З уласнага)
Dopis... Byccam-by j pieršy, a nichalery nia tak... Bo treba štości ŭ žyćci źmianiać.
I źmianiu. Spadzuajusia... Kab tolki nie pierastaracca...

@музыка: Mroja - Apošni Inspektar

@настроение: Zadumny...